Nørrebro Teater har en Whistleblowerordning.

Vi har entreret med firmaet ”Legaltech Denmark”. Dette giver den enkelte ansatte og andre relevante personer mulighed for at henvende sig til en udenfor huset, hvis man føler sig krænket eller har været udsat for andet, man umiddelbart ikke har lyst til at dele med kolleger, forestillingsleder, nærmeste chef eller teaterdirektøren. Alle henvendelser bliver anonymiseret, hvis man ønsker det, og efterfølgende bliver den enkelte henvendelse, med ”Legaltech Denmark” som den drivende part, behandlet.

Du benytter linket her for at komme videre: http://app.whistleadvisor.com/nbt